• Tìm chúng tôi trên

Tổ chức Bộ máy và phân công nhiệm vụ Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk - Nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

11/11/2015 12:24:00 GMT+7

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HHDN ngày 17/04/2015 của Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về việc thông qua phương hướng hoạt động giai đoạn 2015 - 2020.

  • 1

TIN NỔI BẬT

AL
AR